české chaty, chalupy, penziony, hotely,
apartmány, priváty, kempy, ubytovny 
Kontakt přímo na majitele!

Jak inzerovat


Českým ubytovatelům jsou k dispozici dva servery, na kterých mohou své objekty prezentovat.
Server e-pobyty.cz je určen ubytovatelům, kteří cílí svou inzerci na české turisty. Stránky jsou v češtině, ceny jsou uváděny v CZK. 
Server e-ferienhäuser.eu je vhodný pro ubytovatele, kteří ovládají německý jazyk a kteří by rádi do svého objektu přilákali více německy mluvících turistů. Stránky jsou v němčině (vyjma české sekce pro ubytovatele), ceny jsou uváděny v EUR. 
Oba servery jsou vzhledově identické. Jsou taktéž vzájemně propojeny. Český ubytovatel může inzerovat jak na serveru e-pobyty.cz, tak na serveru e-ferienhäuser.eu, nebo na obou serverech současně. Souběžná inzerce je cenově zvýhodněna (viz Ceník inzerce). Servery e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu jsou založeny na placené inzerci. Standardní doba inzerce je 1 rok.

Registrace 

Prvním krokem ke zveřejnění inzerátu na serveru e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu je registrace ubytovatele. Registrace začíná kliknutím na zelené tlačítko Registrace v levém panelu. Ubytovatel vyplní nutné identifikační údaje, fakturační adresu a nastaví si taktéž heslo pro budoucí přihlašování do systému. Vyplněné údaje slouží výhradně pro potřeby obou serverů a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám. Ubytovatel rovněž zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami, Ceníkem a Ochranou osobních údajů. Po kliknutí na tlačítko Registrovat je ubytovatel přesměrován do svého uživatelského účtu a již může začít vkládat svůj objekt do systému. Všechny registrační údaje si může ubytovatel kdykoli v systému sám změnit nebo aktualizovat.

Uživatelský účet

Do uživatelského účtu se může ubytovatel přihlásit jak ze serveru e-pobyty.cz, tak ze serveru e-ferienhäuser.eu. Uživatelská sekce je pro oba servery stejná. Základna je umístěna na serveru e-pobyty.cz. Pokud se ubytovatel přihlásí z německého serveru, je vstupem do uživatelského účtu automaticky přesměrován na český server e-pobyty.cz.

Uživatelský účet je pro přehlednost rozdělen na pět oddílů – A,B,C,D,E. Všechny oddíly je třeba řádně vyplnit. U každého oddílu je uvedena nápověda s vysvětlením, jak postupovat. 

Oddíl A obsahuje klíčové uživatelské informace. Je rozdělen na pět záložek - Objekty, Objednat, Mé objednávky, Mé údaje a Změna hesla. 

V záložce Objekty se evidují všechny vložené objekty daného uživatele a provádí se zde i vložení nového objektu. Každý nově vložený objekt získá automaticky vygenerované číslo, pod kterým je následně v systému evidován. Objekt je  automaticky vytvořen pro oba servery a záleží jen na ubytovateli, na jakém serveru se objekt rozhodne prezentovat. Číslo objektu je pro oba servery stejné. 
U každého objektu jsou vždy uvedeny základní informace týkající se stavu inzerce (např. inzerce odeslána ke schválení, schválena, do kdy je inzerce zveřejněna zdarma, do kdy si ubytovatel předplatil topování objektu atd.). Po kliknutí na tlačítko Upravit CZ se otevře editace objektu pro server e-pobyty.cz, po kliknutí na tlačítko Upravit EU se otevře editace objektu pro server e-ferienhäuser.eu. Po kliknutí na tlačítko Upravit se zobrazí oddíly B,C,D a E.

Záložka Objednat slouží k objednávání požadovaných služeb - prodloužení inzerce, topování a překladu do německého jazyka. Ubytovatel si zaškrtne, jaké služby a na jakém serveru chce objednat. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat na druhý krok se mu zobrazí souhrn objednaných služeb, případné slevy (např. sleva za současnou inzerci na obou serverech) a celková hodnota objednávky. Pokud objednávku potvrdí, automaticky se mu vygeneruje faktura, kterou si může vytisknout a zaplatit. Faktura je odesílána i na jeho e-mailovou adresu. Požadovaná služba je aktivována vždy do tří pracovních dnů ode dne připsání platby na účet provozovatele serveru. O objednávání inzerce a doplňkových služeb více viz níže.

V záložce Mé objednávky má ubytovatel uloženy všechny své uskutečněné objednávky. Všechny faktury si zde může opět kdykoli vytisknout.

Záložka Mé údaje vychází z vyplněných registračních údajů. Pokud údaje vyplněné při registraci neodpovídají fakturačním, musí je ubytovatel v systému opravit. Vyplněné údaje se automaticky přenáší do vystavených faktur.

V záložce Změna hesla si ubytovatel může nastavit nové heslo pro přihlašování do systému.

Oddíl B je úvodní rámeček objektu. Po kliknutí na tlačítko Upravit se okno zaktivuje a ubytovatel může vyplnit všechna požadovaná pole. V rámečku si ubytovatel vyplňuje maximální počet osob, které lze v objektu najednou ubytovat, počet ložnic, kterými objekt disponuje a cenu. U ceny je třeba vybrat jednu z nabízených možností: osoba/noc, apartmán/noc, apartmán/týden, objekt/noc, objekt/týden. Z důvodu přehlednosti je doporučováno u všech objektů na celém serveru uvádět stejnou variantu. Nejčastější a automaticky přednastavená je cena za osobu/noc. Volba jiné varianty je pak zcela na uvážení ubytovatele. Kromě výše uvedených parametrů vyplňuje ubytovatel také název objektu, místo, kde se objekt nachází (obec) a stručný popis objektu. Popis má být krátký a výstižný. Popis je omezen na dva řádky textu. Delší text nebude zobrazen. Jakékoli změny v úvodním rámečku objektu se uloží tlačítkem Uložit změny. Při kliknutí na tlačítko Neukládat se rámeček deaktivuje a provedené změny se neuloží.
V pravém horním rohu rámečku se mohou na obou serverech zobrazovat malé ikonky. Jde např. o ikonku s nápisem nové, nebo top (o topování více viz níže). Tyto ikonky může do rámečku vkládat pouze provozovatel serveru e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu a v uživatelském účtu nejsou zobrazovány.

Oddíl C je detail objektu s pěti záložkami – Obecné, Ceny, Obsazenost, Mapa, Kontakt.

V záložce Obecné se vyplňuje pouze text, tj. popis objektu. Piktogramy, fotografie a přehled vybavení a služeb se zobrazí až po jejich vyplnění v oddíle D (viz níže).

V záložce Ceny si ubytovatel vloží ceny svého ubytování. 

V Obsazenosti si aktualizuje kalendáře. Volbou tlačítka Upravit obsazenost se ubytovateli zobrazí dvě možnosti úpravy. První řádek dává možnost úpravy pouze jednoho dne. Toho bývá obvykle využíváno pro dny příjezdů a odjezdů, tj. pro tzv. půlená políčka. Druhý řádek nabízí možnost úpravy barvy celého termínu – tj. od – do. Každý řádek je třeba vždy pro aktivaci změn uložit. Pokud ubytovatel inzeruje na českém a německém serveru zároveň, stačí vyplnit obsazenost pouze na jednom serveru. Druhý se automaticky zaktualizuje sám.

V záložce Mapa ubytovatel vyplňuje pouze adresu svého objektu. Mapu do systému nahrává administrátor (resp. provozovatel serveru) při schvalování inzerce. Server e-pobyty.cz a server e-ferienhäuser.eu využívají Google Maps. Pokud bude chtít ubytovatel adresu objektu změnit, po stisknutí tlačítka Uložit změny přijde provozovateli automatický e-mail s žádostí o změnu. Do tří pracovních dnů nahraje provozovatel ubytovateli do systému novou, aktuální mapu dle nově vložené adresy.

Záložka Kontakt slouží ubytovateli ke zveřejnění svých kontaktních údajů. Zpravidla se jedná o jméno, telefon, e-mail, webové stránky a adresu objektu. E-mail a webové stránky získávají po uložení automaticky formu odkazu, čímž se návštěvníci ihned přesměrují na domovské stránky ubytovatele. Pokud ubytovatel na serveru e-pobyty.cz a/nebo na e-ferienhäuser.eu své stránky zveřejní, musí oproti tomu na těchto svých stránkách umístit odkaz na server e-pobyty.cz a/nebo na e-ferienhäuser.eu. Vzájemné propojení dvou stránek či serverů je z hlediska internetových prohlížečů lépe hodnoceno a přináší tak výhodu všem zúčastněným. 
Návštěvníci serveru e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu mohou ubytovatele kontaktovat buď přímo na uvedených kontaktech, nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. I ten je přeposílán přímo ubytovateli a potenciální hosté se tak obrací výhradně na daného ubytovatele. 

Ve veškerých textech v oddíle C mohou ubytovatelé využít možnosti zvýraznění nadpisů. Text, který se má stát nadpisem se ohraničí hvězdičkou (*nadpis*) a po uložení získá formu nadpisu – tučné, tmavě modré písmo.

Oddíl D je tvořen čtyřmi záložkami – Turistické oblasti, Piktogramy, Fotografie, Vyhledávací kritéria. 

V Turistických oblastech si ubytovatel nastaví, v jaké turistické oblasti chce svůj objekt prezentovat. Ubytovatelé mohou svůj objekt inzerovat až ve třech oblastech najednou (včetně agroturistiky). Tímto se vychází vstříc objektům, které leží na hranici dvou oblastí a je těžko určit, do jaké turistické oblasti přesně spadají. Ostatní objekty, u kterých tento problém nenastává, by měly být zařazeny pouze do jedné turistické oblasti (resp. do dvou, pokud daný objekt provozuje současně i agroturistiku). Počet vybraných turistických oblastí cenu inzerce nijak neovlivňuje. Turistické oblasti vybrané na jednom serveru se automaticky přepisují i na druhý server. Nelze tedy mít na e-pobyty.cz jiné turistické oblasti než na serveru e-ferienhäuser.eu. Topovat objekt může ubytovatel pouze v oblastech, které si v této sekci nastavil. Pokud má u některé oblasti zakoupeno topování, nelze tuto oblast po dobu trvání služby odebrat.

Piktogramy – v této záložce nastavuje ubytovatel piktogramy, které chce u svého objektu zveřejnit. Maximální počet zaškrtnutých piktogramů je sedm. Piktogramy navíc se neuloží. Poté co si ubytovatel jednotlivé piktogramy zaškrtne a uloží, automaticky se zobrazí v záložce Obecné (v oddíle C). Piktogramy uložené na jednom serveru se automaticky propíší i na druhý server. Při současné inzerci na e-pobyty.cz a na e-ferienhäuser.eu stačí vyplnit piktogramy pouze jednou.

V záložce Fotografie si ubytovatel nahrává fotografie, které chce u svého objektu zveřejnit. U každé fotografie může doplnit její název a může také kdykoliv měnit pořadí nahraných obrázků. Pokud ubytovatel název fotografie vyplní, musí tuto změnu potvrdit tlačítkem Uložit změny. Pokud tak neučiní, název obrázku se mu neuloží. 
První fotografie v pořadí se automaticky vyplňuje do úvodního rámečku objektu (oddíl B) a je i tou první největší fotografií v záložce Obecné (oddíl C). U každého objektu může být nahráno libovolné  množství fotografií, nicméně je doporučováno vkládat maximálně 19 fotografií. Všechny fotografie musí mít poměr stran 16:9 (foto na šířku) a musí mít co možná nejvyšší rozlišení. Nejmenší akceptovatelné rozlišení je 1920 x 1080. S úpravou fotografií na požadovaný formát provozovatel serveru ubytovateli rád pomůže. Pro fotografie platí stejný princip jako pro obsazenost a piktogramy. Co se nahraje na jednom serveru, je automaticky vyplněno i na druhém serveru. Fotografie tedy také stačí nahrát pouze jednou.

Jednou z nejdůležitějších záložek jsou Vyhledávací kritéria. Zde ubytovatel zaškrtává, podle čeho má být jeho objekt vyhledán. Počet osob – pokud ubytovatel nabízí ubytování např. pro 6 osob a zaškrtne pouze číslo 6, jeho objekt se zobrazí pouze těm uživatelům, kteří ve vyhledávání zadali ubytování pro 6 osob. Pokud někdo vyhledává ubytování pro 4 osoby, tento objekt se nezobrazí! Z toho důvodu je vhodné zaškrtnout u objektu všechna políčka, která se mají brát v potaz (např. 3,4,5,6) Naopak, pokud ubytovatel nestojí o jednotlivce, políčko s číslem jedna nezaškrtne.
Počet ložnic je obdobný případ. Ubytovatel opět zaškrtává všechny možnosti, které mají být při vyhledávání brány v potaz. U ostatních vyhledávacích kritérií ubytovatel zaškrtne vše, co jeho objekt splňuje nebo nabízí. Vyplněná kritéria se po uložení automaticky vyplní do spodní části záložky Obecné (oddíl C) s názvem Přehled vybavení a služeb.
Důležité upozornění – každé kritérium, které se vyplní, musí být ihned uloženo. Teprve poté se může přikročit k vyplňování dalšího kritéria! 

Oddíl E má čistě informativní charakter. Ubytovatelům se zde zobrazují důležité nebo užitečné informace.

Schválení inzerce

Jakmile ubytovatel vyplní všechny výše uvedené oddíly, může svůj objekt odeslat ke schválení. Každá nově vložená inzerce podléhá schválení provozovatelem serveru. Pokud je inzerce v pořádku, provozovatel ji během následujících tří pracovních dnů schválí a zveřejní na webu. O zveřejnění je ubytovatel informován e-mailem. V ostatních případech provozovatel serveru ubytovatele kontaktuje (telefonicky nebo e-mailem) a případné nedostatky společně odstraní. Může jít např. o úpravu fotografií na požadovaný rozměr, gramatické chyby v textu apod. 
Ubytovatel taktéž může editaci objektu zavřít a žádost o schválení odeslat později. Všechny vyplněné údaje zůstávají uloženy, protože byly ukládány průběžně v jednotlivých záložkách a oddílech.
Pokud chce ubytovatel inzerovat na obou serverech, vyplní všechny oddíly i pro druhý server (v oddíle A vybere příslušné tlačítko Upravit) a stiskne Odeslat žádost ke schválení.

Změny 

Svou inzerci si může ubytovatel kdykoli změnit, nebo upravit. Změnu je třeba vždy potvrdit tlačítkem Uložit změny. O každé změně je provozovatel serveru e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu informován, nicméně při dodatečných změnách již není vyžadováno jeho schválení. Pokud ubytovatel provede ve své inzerci změnu, která je v rozporu s dobrými mravy, nebo obchodními podmínkami (viz sekce Obchodní podmínky v levém panelu), bude provozovatelem serverů vyzván k nápravě. Pokud nedojde k požadované úpravě, může provozovatel nápravu provést sám. V krajním případě si provozovatel serveru  e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu vyhrazuje právo inzerci ukončit. A to bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků.

Prodloužení inzerce a doplňkové služby

Od zveřejnění inzerátu na serveru e-pobyty.cz a/nebo na e-ferienhäuser.eu je inzerce na půl roku zcela zdarma. Bezplatná inzerce platí nejen pro každý nově vložený objekt, ale i pro oba servery. Po půl roce je možno inzerci zrušit, nebo o rok prodloužit. Měsíc před vypršením lhůty je ubytovatel informován e-mailem, druhé upozornění následuje po čtrnácti dnech. Inzerci si ubytovatel prodlouží po přihlášení do systému v záložce Objednat. Pokud si ubytovatel inzerci prodlouží ještě před vypršením lhůty, nová lhůta začíná běžet až po skončení té původní. Ubytovatelé si tedy mohou inzerci prodloužit i se značným předstihem a nemusí se obávat toho, že se jim předešlá lhůta zkrátí. Při včasném prodloužení na sebe naopak jednotlivé lhůty plynule navazují. Ubytovatel, který má vložených více objektů, provede prodloužení u každého z nich. Po odeslání objednávky se ubytovateli automaticky vygeneruje faktura, kterou si může vytisknout a zaplatit. Faktura je odeslána i na jeho e-mailovou adresu. Veškeré platby za poskytnuté služby jsou realizovány výhradně bezhotovostním převodem. Faktury jsou vystavovány v CZK se splatností 14 dnů. Požadovaná služba je aktivována vždy do tří pracovních dnů ode dne připsání platby na účet provozovatele serveru. O aktivaci služby je ubytovatel informován e-mailem. 

Kromě prodloužení inzerce si může ubytovatel zakoupit i topování objektu. Topování, neboli zobrazení objektu na první straně lze zakoupit na 30, 90 nebo 180 dní. Topovat lze jak na úvodní straně celého serveru, tak na úvodní straně konkrétní turistické oblasti. Topovat objekt může ubytovatel pouze v oblastech, které si nastaví v oddílu D (max 3). Každé topování je hrazeno zvlášť. 
Aby měly topované objekty rovnocenné podmínky, posouvají se každý den o jednu pozici směrem dolů. Kdo je jeden den poslední, bude druhý den první, třetí den druhý atd. Žádný objekt tedy nemá dlouhodobě nejvýhodnější pozici. Posouvání objektů platí i pro všechny ostatní objekty. Jde tedy o dvě na sobě nezávislé rotace. Tímto postupem se server e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu snaží vytvořit rovné podmínky pro všechny a zajistit, aby nikdo neměl dlouhodobě nejlepší pozici.
Pokud je objekt topován na úvodní straně serveru, není automaticky topován i v turistické oblasti. Stejně tak, pokud je objekt topován na úvodní straně serveru e-pobyty.cz, není automaticky topován i na úvodní straně serveru e-ferienhäuser.eu. Opět platí, že každé topování je hrazeno zvlášť. 

Pokud chce ubytovatel objednat překlad českého textu do německého jazyka, vyplní si ve svém uživatelském účtu inzerci v češtině a jednotlivé oddíly a záložky řádně uloží. Poté si překlad do německého jazyka objedná. Celkový text určený k překladu nesmí být delší než 1 normovaná strana (A4). Vložený text provozovatel přeloží do tří pracovních dnů od připsání platby na účet a následně německou inzerci zveřejní. 

Doplňkové služby, tj. topování a překlad je možno zakoupit již od prvního zveřejnění inzerce na serveru. Půlroční inzerce zdarma se na doplňkové služby nevztahuje. 

Ukončení spolupráce

Spolupráci se serverem e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu může ubytovatel kdykoli ukončit. Nejjednodušším způsobem je neprodloužení inzerce. V takovém případě je po uplynutí zaplacené doby inzerát ze stránek e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu smazán. Po přiměřenou dobu zůstává uložen v systému a ubytovatel jej může opětovným zaplacením znovu aktivovat. Pokud chce ubytovatel smazat ze systému celý svůj uživatelský účet, musí o to provozovatele serveru písemně požádat. Pokud není žádný právní důvod k evidenci poskytnutých údajů, provede provozovatel serveru výmaz bez zbytečného odkladu (více v sekci Ochrana osobních údajů). 

V případě závažného porušení podmínek ze strany ubytovatele, si server e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu vyhrazuje právo, inzerci ukončit. A to bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků (vice v sekci Obchodní podmínky).


V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.


Majitel a provozovatel serverů e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu:


Ing. Adéla Joštová
Příční 467/18
46007  Liberec 7

IČ: 07150148
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejsříku od 23.5.2018
Č. j.: CJ MML 117372/18
Magistrát města Liberec

Kontakt na majitele a provozovatele serveru:


e-mail: info@e-pobyty.cz; info@e-ferienhauser.eu

telefon: +420 728 528 369

číslo účtu: 2601393769/2010  (Fio banka)


Počasí
12 °C
Zataženo
Směnný kurz
1 EUR = 25,41 CZK

Copyright © e-pobyty.cz 2018+

Počasí
12 °C
Zataženo
Směnný kurz
1 EUR = 25,41 CZK

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací   Souhlasím