české chaty, chalupy, penziony, hotely,
apartmány, priváty, kempy, ubytovny 
Kontakt přímo na majitele!

Jak inzerovat


Českým ubytovatelům jsou k dispozici dva portály, na kterých mohou své objekty prezentovat. Portál e-pobyty.cz je určen ubytovatelům, kteří cílí svou inzerci na české turisty. Stránky jsou v češtině, ceny jsou uváděny v CZK. Portál e-ferienhäuser.eu je vhodný pro ubytovatele, kteří ovládají německý jazyk a kteří by rádi do svého objektu přilákali více německy mluvících turistů. Stránky jsou v němčině (vyjma české sekce pro ubytovatele), ceny jsou uváděny v EUR. Oba portály jsou vzhledově identické. Jsou taktéž vzájemně propojeny. Český ubytovatel může inzerovat jak na portálu e-pobyty.cz, tak na portálu e-ferienhäuser.eu, nebo na obou portálech současně. Souběžná inzerce je cenově zvýhodněna (viz Ceník inzerce). Portály e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu jsou založeny na placené inzerci. Turisté se obracejí vždy přímo na majitele (či provozovatele) daného objektu. Standardní doba inzerce je 1 rok.

Registrace 

Prvním krokem ke zveřejnění objektu na portálu e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu je registrace ubytovatele. Registrace začíná kliknutím na zelené tlačítko Registrace uživatele v levém panelu. Ubytovatel vyplní nutné identifikační údaje, fakturační adresu a nastaví si taktéž heslo pro budoucí přihlašování do systému. Vyplněné údaje slouží výhradně pro potřeby obou portálů a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám. Ubytovatel rovněž zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami, Ceníkem a Ochranou osobních údajů. Po kliknutí na tlačítko Registrovat je ubytovatel přesměrován do svého uživatelského účtu a může začít vkládat svůj objekt do systému. Údaje vyplněné při registraci si může ubytovatel následně kdykoli změnit či upravit.

Uživatelský účet

Do uživatelského účtu se může ubytovatel přihlásit jak z portálu e-pobyty.cz, tak z portálu e-ferienhäuser.eu. Přihlášení je - stejně jako všechny informace pro ubytovatele – neustále k dispozici v levém panelu dole. Uživatelská sekce je pro oba portály stejná. Základna je umístěna na portálu e-pobyty.cz. Pokud se ubytovatel přihlásí z německého portálu, je vstupem do uživatelského účtu automaticky přesměrován na český portál e-pobyty.cz.

Uživatelský účet je pro přehlednost rozdělen na pět oddílů – A, B, C, D, E. Všechny oddíly je třeba při zakládání nové prezentace řádně vyplnit. U každého oddílu je uvedena nápověda s vysvětlením, jak postupovat.

Oddíl A

obsahuje klíčové uživatelské informace. Je rozdělen na pět záložek - Objekty, Objednat, Mé objednávky, Mé údaje a Změna hesla.

V záložce Objekty se evidují všechny vložené objekty daného uživatele a provádí se zde i vložení nového objektu. Každý nově vložený objekt získá automaticky vygenerované číslo, pod kterým je následně v systému evidován. Objekt je automaticky vytvořen pro oba portály a záleží jen na ubytovateli, na jakém portálu se objekt rozhodne prezentovat. Číslo objektu je pro oba portály stejné.
U každého objektu jsou vždy uvedeny základní informace týkající se stavu inzerce (např. inzerce odeslána ke schválení, schválena, do kdy je inzerce zaplacena, do kdy si ubytovatel předplatil topování objektu atd.). 

Po kliknutí na tlačítko Upravit CZ se otevře editace objektu pro portál e-pobyty.cz, po kliknutí na tlačítko Upravit EU se otevře editace objektu pro portál e-ferienhäuser.eu. Po kliknutí na tlačítko Upravit se zobrazí oddíly B, C, D a E.

Záložka Objednat slouží k objednávání požadovaných služeb – zakoupení, resp. prodloužení inzerce, topování či překladu do německého jazyka. Ubytovatel si zaškrtne, jaké služby a na jakém portálu chce objednat. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat na druhý krok se mu zobrazí souhrn objednaných služeb, případné slevy (např. sleva za současnou inzerci na obou portálech) a celková hodnota objednávky. Jakmile objednávku potvrdí, automaticky se mu vygeneruje faktura, kterou si může vytisknout a zaplatit. Faktura je odesílána i na jeho e-mailovou adresu. Požadovaná služba je aktivována vždy do tří pracovních dnů ode dne připsání platby na účet provozovatele portálu. O objednávání inzerce a doplňkových služeb více viz níže.

V záložce Mé objednávky má ubytovatel uloženy všechny své uskutečněné objednávky. Všechny faktury si zde může opět kdykoli vytisknout.

Záložka Mé údaje vychází z vyplněných registračních údajů. Pokud údaje vyplněné při registraci neodpovídají fakturačním, musí je ubytovatel v systému opravit. Vyplněné údaje se automaticky přenáší do vystavených faktur.

V záložce Změna hesla si ubytovatel může nastavit nové heslo pro přihlašování do systému.

Oddíl B

nebo-li úvodní rámeček objektu. Po kliknutí na tlačítko Upravit se okno zaktivuje a ubytovatel může vyplnit všechna požadovaná pole. V rámečku si ubytovatel vyplňuje maximální počet osob, které lze v objektu najednou ubytovat, počet ložnic, kterými objekt disponuje a cenu. U ceny je třeba vybrat jednu z nabízených možností: osoba/noc, apartmán/noc, apartmán/týden, objekt/noc, objekt/týden. Z důvodu přehlednosti je doporučováno u všech objektů na celém portálu uvádět stejnou variantu. Nejčastější a automaticky přednastavená je cena za osobu/noc. Volba jiné varianty je pak zcela na uvážení ubytovatele. Kromě výše uvedených parametrů vyplňuje ubytovatel také název objektu, místo, kde se objekt nachází (obec) a stručný popis objektu. Popis má být krátký a výstižný. Popis je omezen na dva řádky textu. Delší text nebude zobrazen. Jakékoli změny v úvodním rámečku objektu se uloží tlačítkem Uložit změny. Při kliknutí na tlačítko Neukládat se rámeček deaktivuje a provedené změny se neuloží.
V pravém horním rohu rámečku se mohou na obou portálech zobrazovat malé ikonky. Jde např. o ikonku s nápisem nové, nebo top (o topování více viz níže). Tyto ikonky může do rámečku vkládat pouze provozovatel portálu e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu a v uživatelském účtu nejsou zobrazovány.

Oddíl C

představuje detail objektu s pěti záložkami – Obecné, Ceny, Obsazenost, Mapa, Kontakt.

V záložce Obecné se vyplňuje pouze text, tj. popis objektu. Piktogramy, fotografie a přehled vybavení a služeb se zobrazí až po jejich vyplnění v oddíle D (viz níže).

V záložce Ceny si ubytovatel vyplňuje ceny svého ubytování.

V Obsazenosti si aktualizuje kalendáře. Volbou tlačítka Upravit obsazenost se ubytovateli zobrazí dvě možnosti úpravy. První řádek dává možnost úpravy pouze jednoho dne. Toho bývá obvykle využíváno pro dny příjezdů a odjezdů, tj. pro tzv. půlená políčka. Druhý řádek nabízí možnost úpravy barvy celého termínu – tj. od – do. Každý řádek je třeba vždy pro aktivaci změn uložit. Pokud ubytovatel inzeruje na českém a německém portálu zároveň, stačí vyplnit obsazenost pouze na jednom portálu. Druhý se automaticky zaktualizuje sám.

V záložce Mapa ubytovatel vyplňuje pouze adresu svého objektu. Mapu do systému nahrává administrátor (resp. provozovatel portálu) při schvalování inzerce. Portál e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu využívají Google Maps. Adresu, resp. nahranou mapu je možné kdykoliv změnit. Ubytovatel si vyplní nové údaje a tlačítkem Uložit změny je potvrdí. Do tří pracovních dnů nahraje provozovatel ubytovateli do systému novou, aktuální mapu dle nově vložené adresy.

Záložka Kontakt slouží ubytovateli ke zveřejnění svých kontaktních údajů. Zpravidla se jedná o jméno, telefon, e-mail a webové stránky. E-mail a webové stránky získávají po uložení automaticky formu odkazu, čímž se návštěvníci ihned přesměrují na domovské stránky ubytovatele. Podmínkou pro aktivaci funkčního odkazu je, aby vložená adresa stránek začínala na www. Pokud ubytovatel na portálu e-pobyty.cz a/nebo na e-ferienhäuser.eu své stránky zveřejní, měl by oproti tomu na těchto svých stránkách umístit odkaz na portál e-pobyty.cz a/nebo na e-ferienhäuser.eu.
Návštěvníci portálu e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu mohou ubytovatele kontaktovat buď přímo na uvedených kontaktech, nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. Výhodou poptávkového formuláře je fakt, že ubytovatel při poptávce vidí, z jakého portálu mu poptávka přišla. Při použití přímých kontaktů je souvislost s portálem e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu nedohledatelná.

Ve veškerých textech v oddíle C mohou ubytovatelé využít možnosti zvýraznění nadpisů. Text, který se má stát nadpisem se ohraničí hvězdičkou (*nadpis*) a po uložení získá formu nadpisu – tučné, tmavě modré písmo.

Oddíl D

je tvořen čtyřmi záložkami – Turistické oblasti, Piktogramy, Fotografie, Vyhledávací kritéria.

V Turistických oblastech si ubytovatel nastaví, v jaké turistické oblasti chce svůj objekt prezentovat. Ubytovatelé mohou svůj objekt zveřejnit až ve třech oblastech najednou (včetně agroturistiky). Tímto se vychází vstříc objektům, které leží na hranici dvou oblastí a je těžko určit, do jaké turistické oblasti přesně spadají. Ostatní objekty, u kterých tento problém nenastává, by měly být zařazeny pouze do jedné turistické oblasti (resp. do dvou, pokud daný objekt provozuje současně i agroturistiku). Počet vybraných turistických oblastí cenu inzerce nijak neovlivňuje. Turistické oblasti vybrané na jednom portálu se automaticky přepisují i na druhý portál. Nelze tedy mít na e-pobyty.cz jiné turistické oblasti než na portálu e-ferienhäuser.eu. Topovat objekt může ubytovatel pouze v oblastech, které si v této sekci nastavil. Pokud má u některé oblasti zakoupeno topování, nelze tuto oblast po dobu trvání služby odebrat.

Piktogramy – v této záložce nastavuje ubytovatel piktogramy, které chce u svého objektu zveřejnit. Maximální počet zaškrtnutých piktogramů je sedm. Piktogramy navíc se neuloží. Poté co si ubytovatel jednotlivé piktogramy zaškrtne a uloží, automaticky se zobrazí v záložce Obecné (v oddíle C). Piktogramy uložené na jednom portálu se automaticky propíší i na druhý portál. Při současné inzerci na e-pobyty.cz a na e-ferienhäuser.eu stačí vyplnit piktogramy pouze jednou.

V záložce Fotografie si ubytovatel nahrává fotografie, které chce u svého objektu zveřejnit. U každé fotografie může doplnit její název a může také kdykoliv měnit pořadí nahraných obrázků. Pokud ubytovatel název fotografie vyplní, musí tuto změnu potvrdit tlačítkem Uložit změny. Pokud tak neučiní, název obrázku se neuloží.
První fotografie v pořadí se automaticky promítá do úvodního rámečku objektu (oddíl B) a je i tou první největší fotografií v záložce Obecné (oddíl C). U každého objektu může být nahráno libovolné množství fotografií, nicméně je doporučováno vkládat maximálně 19 fotografií. Všechny fotografie musí mít poměr stran 16:9 (foto na šířku) a musí mít co možná nejvyšší rozlišení. Nejmenší akceptovatelné rozlišení je 1920 x 1080. S úpravou fotografií na požadovaný formát provozovatel portálu ubytovateli rád pomůže. Pro fotografie platí stejný princip jako pro obsazenost a piktogramy. Co se nahraje na jednom portálu, je automaticky vyplněno i na druhém portálu. Fotografie tedy také stačí nahrát pouze jednou.

Jednou z nejdůležitějších záložek jsou Vyhledávací kritéria. Zde ubytovatel zaškrtává, podle čeho má být jeho objekt vyhledán. Počet osob – pokud má objekt kapacitu 6 osob a ubytovatel zaškrtne pouze číslo 6, jeho objekt se zobrazí pouze těm turistům, kteří ve vyhledávání hledají ubytování přesně pro 6 osob. Pokud někdo vyhledává ubytování pro 4 osoby, tento objekt se nezobrazí! Z toho důvodu je vhodné zaškrtnout u objektu všechna políčka, která se mají brát v potaz (např. 3,4,5,6). Naopak, pokud ubytovatel nestojí o jednotlivce, políčko s číslem jedna nezaškrtne.
Počet ložnic je obdobný případ. Ubytovatel opět zaškrtává všechny možnosti, které mají být při vyhledávání brány v potaz. U ostatních vyhledávacích kritérií ubytovatel zaškrtne vše, co jeho objekt splňuje nebo nabízí. Vyplněná kritéria se po uložení automaticky vyplní do spodní části záložky Obecné (oddíl C) s názvem Přehled vybavení a služeb.
Důležité upozornění – každé kritérium, které se vyplní, musí být ihned uloženo. Teprve poté se může přikročit k vyplňování dalšího kritéria!

Oddíl E má čistě informativní charakter. Ubytovatelům se zde zobrazují důležité nebo užitečné informace.

Schválení inzerce

Jakmile ubytovatel vyplní všechny výše uvedené oddíly, může svůj objekt odeslat ke schválení. Každá nově vložená inzerce podléhá schválení provozovatelem portálu. Pokud je inzerce v pořádku, provozovatel ji schválí a zveřejní na webu. O zveřejnění je ubytovatel informován e-mailem. V ostatních případech provozovatel portálu ubytovatele kontaktuje (telefonicky nebo e-mailem) a případné nedostatky společně odstraní. Může jít např. o úpravu fotografií na požadovaný rozměr, gramatické chyby v textu apod. Ubytovatel taktéž může editaci objektu zavřít a žádost o schválení odeslat později. Všechny vyplněné údaje zůstávají uloženy, protože byly ukládány průběžně v jednotlivých záložkách a oddílech.
Pokud chce ubytovatel inzerovat na obou portálech, vyplní všechny oddíly i pro druhý portál (v oddíle A vybere příslušné tlačítko Upravit) a opět odešle žádost ke schválení.

Platba inzerce a doplňkových služeb

Aby mohla být inzerce schválena a na portálu e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu zveřejněna, musí být rovněž uhrazen roční poplatek. Po vyplnění prezentace a odeslání žádosti o schválení je proto třeba, si v oddílu A, v záložce Objednat, vystavit objednávku. Zde si ubytovatel zvolí o jaké služby má zájem a objednávku potvrdí. Faktura mu obratem přijde na jeho e-mailovou adresu a je rovněž uložena v oddíle A, v záložce Mé objednávky. Veškeré platby za poskytnuté služby jsou realizovány výhradně bezhotovostním převodem. Faktury jsou vystavovány v CZK se splatností 14 dnů. Do tří pracovních dnů od připsání platby na účet provozovatele je inzerce na portálu e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu zveřejněna. O aktivaci služby je ubytovatel informován e-mailem. Při zakoupení inzerce si může ubytovatel zakoupit i doplňkové služby jakými jsou topování objektu nebo překlad do německého jazyka.

Inzerce na portálu e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu trvá vždy jeden rok a automaticky se neprodlužuje. O blížící se expiraci je ubytovatel informován elektronicky (e-mailem) a to jeden měsíc před vypršením inzerce. Druhé upozornění následuje po čtrnácti dnech a třetí obdrží ubytovatel poslední den inzerce. Pokud si ubytovatel inzerci neprodlouží, objekt je k poslednímu dni z portálu e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu stažen.

Pokud si ubytovatel inzerci prodlouží ještě před vypršením lhůty, nová lhůta začíná běžet až po skončení té původní. Ubytovatelé si tedy mohou inzerci prodloužit i se značným předstihem a nemusí se obávat toho, že se jim předešlá lhůta zkrátí. Při včasném prodloužení na sebe naopak jednotlivé lhůty plynule navazují. Ubytovatel, který má vložených více objektů, provede prodloužení u každého z nich.

Kromě prodloužení inzerce si může ubytovatel zakoupit i tzv. topování objektu. Topování, neboli zobrazení objektu na první straně, lze zakoupit na 30, 90 nebo 180 dní. Topovat lze jak na úvodní straně celého portálu, tak na úvodní straně konkrétní turistické oblasti. Objekty topované na hlavní straně portálu jsou automaticky topované i v rámci vyhledávání. Topování v turistických oblastech se do vyhledávání nepromítá. Topovat objekt může ubytovatel pouze v oblastech, které si nastaví v oddílu D (max 3). Každé topování je hrazeno zvlášť.

Aby měly topované objekty rovnocenné podmínky, posouvají se každý den o jednu pozici směrem dolů. Kdo je jeden den poslední, bude druhý den první, třetí den druhý atd. Žádný objekt tedy nemá dlouhodobě nejvýhodnější pozici. Posouvání objektů platí i pro všechny ostatní objekty. Jde tedy o dvě na sobě nezávislé rotace. Tímto postupem se portál e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu snaží vytvořit rovné podmínky pro všechny a zajistit, aby nikdo neměl dlouhodobě nejlepší pozici.
Pokud je objekt topován na úvodní straně portálu, není automaticky topován i v turistické oblasti. Stejně tak, pokud je objekt topován na úvodní straně portálu e-pobyty.cz, není automaticky topován i na úvodní straně portálu e-ferienhäuser.eu. Opět platí, že každé topování je hrazeno zvlášť.

Pokud chce ubytovatel objednat překlad českého textu do německého jazyka, vyplní si ve svém uživatelském účtu inzerci v češtině a jednotlivé oddíly a záložky řádně uloží. Teprve poté si překlad do německého jazyka objedná. Celkový text určený k překladu nesmí být delší než 1 normovaná strana (A4). Český text provozovatel přeloží do tří pracovních dnů od připsání platby na účet a následně německou inzerci zveřejní. O zveřejnění je ubytovatel informován písemně, e-mailem.

Změny 

Svou inzerci si může ubytovatel kdykoli změnit, nebo upravit. Změny se provádějí v konkrétních oddílech a každou změnu je vždy třeba potvrdit tlačítkem Uložit změny. O provedených změnách je provozovatel portálu e-pobyty.cz resp. e-ferienhäuser.eu informován, nicméně při dodatečných změnách již není vyžadováno jeho schválení. Pokud ubytovatel provede ve své inzerci změnu, která je v rozporu s dobrými mravy, nebo obchodními podmínkami (viz sekce Obchodní podmínky), bude provozovatelem portálů vyzván k nápravě. Pokud nedojde k požadované úpravě, může provozovatel nápravu provést sám. V krajním případě si provozovatel portálu e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu vyhrazuje právo inzerci ukončit. A to bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků.

Ukončení spolupráce

Spolupráci se portálem e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu může ubytovatel kdykoli ukončit. Nejjednodušším způsobem je neprodloužení inzerce. V takovém případě je po uplynutí zaplacené doby inzerát ze stránek e-pobyty.cz a/nebo e-ferienhäuser.eu smazán. Po přiměřenou dobu zůstává uložen v systému a ubytovatel jej může opětovným zaplacením znovu aktivovat. Pokud chce ubytovatel smazat ze systému celý svůj uživatelský účet, musí o to provozovatele portálu písemně požádat. Pokud není žádný právní důvod k evidenci poskytnutých údajů, provede provozovatel portálu výmaz bez zbytečného odkladu (více v sekci Ochrana osobních údajů).

V případě závažného porušení podmínek ze strany ubytovatele, si portál e-pobyty.cz a e-ferienhäuser.eu vyhrazuje právo, inzerci ukončit. A to bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků (vice v sekci Obchodní podmínky).


V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.


Kontakt na majitele a provozovatele:


e-mail: info@e-pobyty.cz; info@e-ferienhauser.eu

telefon: +420 728 528 369

číslo účtu: 2601393769/2010  (Fio banka)
Počasí
-3 °C
Zataženo
Směnný kurz
1 EUR = 24,35 CZK

Copyright © e-pobyty.cz 2018+

Počasí
-3 °C
Zataženo
Směnný kurz
1 EUR = 24,35 CZK

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací   Souhlasím